OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

(zamestnanci / zákazníci / fyzické osoby),

podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (GDPR),

môžete vyriešiť aj za 1 deň a 165,-Eur

90%*

firiem nemá Smernicu o GDPR

75%*

firiem nemá odborníka na GDPR, IT, marketing

+12%*

firmy navýšia investíciu do cloudu a API

77%*

firiem čelilo nejakej forme kyber útoku

*údaje sú približné a boli získané z verejne dostupných prieskumov


Právnické osoby - PO

firmy, e-shopy, obce, mestá, lekári, SZČO ...atď.

majú povinnosť zdôvodniť PREČO ?

zbierajú, spracúvajú, kopírujú, prenášajú, archivujú, kamerujú, monitorujú, ...atď. osobné údaje

Fyzických osôb – FO:

meno, priezvisko,rodné číslo, dátum narodenia, bydlisko,tel, e-mail, fotku, video, (aj na Soc.sieťach), IP adresu počítača, Mobilného telefónu, polohu osoby, vozidla, stroja, biometrické údaje, odtlačku prsta, pohlavie, náboženstvo a iné údaje ...

Aktuálne znenie zákona č.18/2018

Právnické osoby - POTREBUJÚ urobiť:

A B C D
1. Analýza toku údajov Príprava zmeny a súčinnosť Zavedenie zmeny a školenie Kontrola a Riešenie incidentu
2. Kde a Kto má prístup k údajom Vyhlásenie o SÚHLASE Zaškolenie na GDPR Kontrola dodržiavania Smernice o GDPR
3. CV, nábory, fotky... Zmluvy.... Doplnenie Zmlúv... 1 x za 6mes.
4. e-maily, tel:.... Objednávky, Zmluvy, Digitálne formuláre.... (e-shop, web, ...) Školenie zamestnancov na GDPR Opravy, mazanie dát, archivácia
5. monitoring, kamery, ... Smernica o GDPR v písomnej forme Aktualizácia dát, SÚHLASOV od zákazníkov, .. Ohlásenie Incidentu do 72 hod. na Úrad
6. Zálohy, Archív... Incident manažment Vymazanie, skartovanie nepotrebných dát.. ZÁPIS z Kontroly 1x / 6mes.(vyžaduje zákon)

VZORY a riešenia pre:

Získajte GARANCIU, nie pokutu.

VÝHODY NEVÝHODY
Smernica o GDPR za 1 až 3 dni budete sami študovať a vymýšľať ?
konzultant DPO pomôže aj pre prípad kontroly budete riskovať ?
právne povedomie sledovanie zmien
reálna prax chýbajúca prax

CENNÍK:

Analýza telefonicky Zdarma
Analýza e-mailom Zdarma
Analýza dotazníkom Zdarma

Písomné vzory:

Smernica o GDPR 165,-Eur/1 vzor
Zmluva s účtoníkom, mzdy 20,-Eur/1 vzor
Súhlas od zamestnanca, uchádzača 20,-Eur/1 vzor
Súhlas od zákazníka, e-shop, web 20,-Eur/1 vzor
Incident manažment 50,-Eur/1 vzor
Kontrolný zápis 50,-Eur/1 vzor

Digitálne vzory:

Programovanie, šifrovanie ... 35,-Eur/hod.
Správa, prenos, archivovanie ... 35,-Eur/hod.

AKO VYUŽIŤ GDPR A „ZAROBIŤ“ ?

  1. Predstavte si svoj spokojný spánok, že máte splnené GDPR, že ste ochránili firmu, seba a vašu rodinu pred zneužitím osobných dát, bankových kariet, dát o kolegoch a zákazníkoch.
  2. Dodržiavajte GDPR a ušetríte pokutu, ktorá môže aj zlikvidovať vaše podnikanie.

Konzultant DPO:
Ing. Ladislav Habina
+421903 539 353
laco.habina@save2.sk

SAVE2, s.r.o., IČO:31657052
IČ DPH:SK2020507863
sídlo:Lomnická 2, 04001 Košice
FIO banka,a.s.
SK86 8330 0000 0023 0120 5690